Principe:

- voor metaaldetectoristen die NOOIT archeologische voorwerpen willen opsporen.

- aan de hand van eender welk toestel om metalen voorwerpen op te sporen (detector, magneet, grondradar, enz...)

- als niet-erkend metaaldetectorist, word je geacht NOOIT op zoek te zijn naar archeologische voorwerpen

- veelal detectie op recreatieve zones (strand, speelpleinen) door kinderen al dan niet onder toezicht van volwassenen.

(Opgelet! Hobby-metaaldetectie bevindt zich in een grijze zone binnen de decreetgeving, op het randje van de wet, ten aanzien van de oprechtheid van het nooit willen opsporen van archeologische vondsten. Het is woord tegen woord, waarbij het tegendeel moeilijk te bewijzen is door zowel de hobby-metaaldetectorist, als vanuit inspectie, tenzij de persoon op heterdaad betrapt wordt of door de verklaring van de hobby-metaaldetectorist wel op zoek te zijn naar archeologische artefacten en sites. In extreme gevallen problematisch voor jonge minderjarigen en de juridische verantwoordelijkheid  en gevolgen voor de ouders/voogd)

 

- Handhaving:

- het gebruik van een metaaldetector, voor het opsporen van archeologische artefacten en sites, zonder erkenning is onderhevig aan strafrechterlijke en/of bestuurlijke vervolging.

- afhankelijk van het type misdrijf kan een parket een dossier doorverwijzen voor strafrechtelijke vervolging (rechtbank). Boetes kunnen oplopen tot 5 jaar gevangenisstraf en tot € 2.400.000 boete. Een parket kan ook seponeren. (geen vervolging)

- in geval van strafrechtelijke vervolging (rechtbank) of seponering ervan, kan de Inspectie Onroerend Erfgoed daarbovenop een bestuurlijke geldboete uitschrijven, tot maximum € 300.000 of bestuurlijk seponeren. (geen vervolging)

- Wie mag controle uitoefenen? Gemeentelijke en gewestelijke Onroerend Erfgoed verbalisanten, politie en Inspectie Onroerend Erfgoed.

 

In de praktijk:

- je dient steeds toelating te hebben van de eigenaar/pachter van het perceel waar je gaat detecteren

(Opgelet! In Vlaanderen is ieder stuk grond eigendom van iemand, ook een stuk alleenstaand en verlaten bos, een duin of het strand. Houd ook rekening met andere wetgevingen, zoals natuurgebieden, broedplaatsen van vogels, beschermde planten en bloemen, enz...)

- Alle voorwerpen gevonden door een metaaldetector (detector, magneet, grondradar, enz...) vallen onder het Onroerend Erfgoed Decreet. Bijgevolg is de vondst eigendom van de eigenaar van de vondstplaats. Bij voorwerpen waarbij de eigenaar op te sporen is (verloren GSM, portefeuille, ID-kaart), melden aan de lokale diensten verloren voorwerpen.

(Tip! Maak goede afspraken met de eigenaar/pachter op voorhand. Er kunnen zich immers problemen voordoen bij hedendaagse vondsten met een grote financiële waarde)

- detecteren is verboden op beschermde archeologische sites en archeologische werven

(Opgelet! De beschermde archeologische zones staan online. Aan jou als hobby metaaldetectorist om te weten, na toelating te hebben verkregen van de eigenaar/pachter,  op welk type grond je gaat detecteren. Archeologische werven staan niet online, maar het is evident dat deze afgesloten zijn met hekkens en/of dat een eigenaar/pachter op de hoogte is dat een perceel onder archeologisch toezicht staat of zal komen te staan)

 

Wat na een vondst?

- bij een archeologische vondst: melden aan het Agentschap Onroerend Erfgoed

- niet archeologische vondst: zie afspraak met de eigenaar van het perceel of de procedure verloren voorwerpen volgen, indien de eigenaar van het voorwerp traceerbaar is.