Welkom op Metaaldetectie.Vlaanderen, een onafhankelijke informatiekanaal en belangengroep voor en door metaaldetectoristen.

Het doel van Metaaldetectie.Vlaanderen is om huidig Vlaamse Decreetgeving ten aanzien van de metaaldetectoristen te verduidelijken. We willen ook een spreekbuis zijn voor alle erkende en niet-erkende detectoristen naar de autoriteiten toe, alsook je persoonlijke vragen te kunnen beantwoorden die je zou hebben omtrent het Decreet, de Code van Goede Praktijk, de rechten en plichten van de hobby- en erkende metaaldetectorist, het aanvragen of niet van een erkenning, de mogelijke samenwerking met archeologische bedrijven tijdens opgravingen, enz...

We zijn geen club of vereniging met als doel rally's of uitstappen te organiseren, maar een belangengroep onder de vorm van een feitelijke vereniging om de samenwerking tussen de metaaldetectoristen en de overheid te stimuleren en te verbeteren daar waar nodig zou blijken te zijn.

Daarnaast willen we graag ook de problemen en onduidelijkheden in de decreetgeving helpen verhelderen. Tal van veronderstellingen of verkeerde antwoorden op vragen van hobby- en erkende metaaldetectoristen beginnen een eigen leven te leiden op diverse fora. Daarom dat we nood hebben aan een structuur of overlegplatform met de autoriteiten.

Daarnaast willen we:

 • een onafhankelijke maar kritische pleitbezorger te willen zijn voor de Vlaamse metaaldetectie bij de overheid en het publiek
 • het maatschappelijk draagvlak van metaaldetectie in Vlaanderen mee te willen bevorderen
 • de rechten en plichten van de metaaldetectorist(e) te verduidelijken in de hobby en binnen het archeologisch traject:
  • door de metaaldetectorist(e) aan te sporen zich te laten erkennen
  • door de metaaldetectorist(e) wegwijs te maken in de huidige decreetgeving
  • door de metaaldetectorist(e) te motiveren om zijn/haar vondsten aan te melden en te helpen daar waar nodig zou zijn
 • een onafhankleijke communicatieplatform te zijn om nieuws, tips en wijzigingen betreffende het Onroerend Erfgoeddecreet ten aanzien van metaaldetectie beter te verspreiden
 • de samenwerking tussen metaaldetectieverenigingen helpen te bevorderen
 • de belangen van de Vlaamse metaaldetectorist verdedigen

De door jou gestelde vragen, opmerkingen en suggesties bundelen we dan ook graag samen om dit op te nemen met de bevoegde autoriteiten.

 

Daarom kan je vanaf nu gratis aansluiten bij de belangengroep Metaaldetectie.Vlaanderen om je bij te staan.

Door gratis aan te sluiten aan de belangengroep ontvang je:

- het beantwoorden van persoonlijke en algemene vragen ten aanzien van het metaaldetectie-decreet

- hulp bij het aanvragen van een erkenning als metaaldetectorist

- verslagen van de metaaldetectie.vlaanderen vergaderingen

- verslagen van de antwoorden op individuele of gebundelde vragen, opmerkingen en suggesties

- algemeen jaarverslag van de belangengroep (eerste editie voorzien eind 2019)

 

Tot slot steun je, door aan te sluiten, Metaaldetectie.Vlaanderen en alle aangeslotenen in gesprekken met diverse partners en de overheid.

 

In Vlaanderen kunnen we onderscheid maken van 4 types metaaldetectie:

- erkende metaaldetectie

- hobby metaaldetectie

- detectie in de archeologie en

- professionele metaaldetectie.

 

Hieronder brengen we een overzicht van alle vier en lichten we deze toe, alsook de wettelijke voorwaarden eraan verbonden:

Erkende Metaaldetectie:

Hobby Metaaldetectie:

Detectie in de archeologie:

Professionele detectie: